Køreprøve betaling – Prøvegebyr

Elever modtager mail med betalingslink direkte i egen eBoks, når kørelæreren har oprettet den respektive elev i bookingsystemet. Dette sker kort efter start på undervisningsforløbet.

Prisen er 600,- og dækker såvel Teoriprøve som Køreprøve.
(generhvervelse/kontrollerende prøve – her er prisen 890,-)
Skulle du være uheldig at dumpe den ene af prøverne, er det nødvendigt at foretage en ny betaling af prøvegebyret, hvor ny mail sendes til eBoks.

Har du ikke modtaget mail med betalingslink i eBoks?
Kontakt din kørelærer på bonnelands@hotmail.com.

 

Betaling – Kørekort

Betaling af lovpakken deles op i 2 rater;
– første rate forfalder til betaling i starten af undervisningsforløbet
– sidste rate forfalder til betaling ved slutningen af teoriforløbet

Betaling sker ved bankoverførsel, og bedes altid anført med respektivt fakturanummer.

Alt skal være afregnet mellem elev og kørelærer inden køreprøven.
Hvis dette ikke er tilfældet, vil der ikke blive afholdt køreprøve.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kørelæreren.