Værd at vide

 

Hvornår kan jeg påbegynde undervisningsforløbet til kørekort kategori B?
Med reglerne for 17-årige gældende fra 1/1-17, kan du tidligst påbegynde køreuddannelsen 3 måneder før du fylder 17 år, altså når du er 16 år og 9 måneder.

Kørekort som 17-årig?

Reglerne ser således ud:

  • De 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, er i besiddelse af gyldigt kørekort, og har mindst ti års erfaring som bilist.
  • Den voksne ledsager må ikke have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort indenfor de seneste ti år.
  • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil – vedkommende må således ikke være beruset.
  • 17-årige skal have bestået både teoriprøve og den praktiske køreprøve, før de kan få kørekortet.

Forsøgordningen er vedtaget og godkendt, og er trådt i kraft pr. 1. januar 2017.

Elever, som påbegynder køreuddannelsen før de er fyldt 18 år, vil første aften modtage en Samtykkeerklæring, som skal underskrives af forældremyndighedsindehaver(e).

Eleverne vil blive oplyst om de gældende regler for 17-årige til første teoriaften.

Ekstra udgifter

I forbindelse med det at tage et kørekort, er der forbundet nogle få ekstraudgifter:

Lægeattest: ca. 500,-
Færdselsrelateret Førstehjælpskursus: ca. 600,-
Politiets Prøve (Køreprøven): 600,-

Ekstra lektioner på vej (pris pr. lektion á 45 minutter): 500,-
Leje af skolevogn til køreprøve (udover 1. forsøg): 500,-
Lægeattesten kan variere i pris, så spørg din læge om prisen.
Færdselsrelateret Førstehjælpskursus kan du få hjælp til at tilmelde dig gennem Bønnelands Køreskole.

Politiets Prøve koster 600 kroner. Dette gebyr dækker for såvel teoriprøven som for den praktiske køreprøve. Skulle du være uheldig ikke at bestå teoriprøven eller den praktiske køreprøve første gang, koster det et nyt prøvegebyr på 600 kroner.

Bemærk også, at hvis du allerede har betalt for prøvegebyret og kommer for sent til enten teoriprøve eller den praktiske køreprøve, så skal du betale et nyt prøvegebyr. Derfor er det af største vigtighed, at du sørger for at møde op til dine prøver – og at du kommer i god tid!

Før start

Allerede før du påbegynder undervisningen, kan det være en fordel at begynde at undersøge mulighederne for at tage færdselsrelateret førstehjælpskursus hurtigst muligt.
Bønnelands Køreskole har et stærkt samarbejde med den dygtige førstehjælpsinstruktør Cecilie fra Nicolajsens Førstehjælp. Du kan tilmelde dig et kursus direkte her på hjemmesiden. Som kommende elev får du kurset til en lavere pris end andre deltagere.

Du kan desuden med fordel kontakte din læge lige inden eller helt i starten af undervisningsforløbet, for at aftale tid til lægeattesten. Hos nogle læger er der lidt ventetid for at komme til undersøgelsen, mens man ligeledes skal være klar over, at der hos Borgerservice kan forekomme lidt behandlingstid, såfremt der er selv den mindste påtegning i lægeattesten, som kan have betydning for færdselssikkerheden. Sådanne sager skal nemlig til behandling ved embedslægen, før en lægeattest i så fald kan godkendes. Derfor bør du anskaffe din lægeattest tidligt i forløbet.

HUSK; du skal medbringe et godkendt pasfoto, når du besøger din læge for at få lægeattesten, da din læge skal underskrive billedet til brug til kørekortet.

 

Under forløbet

Selvom der vil være mulighed for at låne en teoribog mod betaling af depositum (200 kr, som gives retur, når bogen afleveres igen), tager teoriundervisningen udgangspunkt i tavleundervisning kombineret med evaluerende teoriprøver om de gennemgåede emner.
I sektionen Elever er der links til et par hjemmesider, hvor du kan læse og se videoer med teorien. Det kan anbefales regelmæssigt at gennemse videoer for allerede gennemgåede emner, da det er en god måde at vedligeholde den teorividen, som løbende bygges op.

Hos Bønnelands Køreskole får du som elev adgang til nogle af markedets nyeste og bedste online teoriprøver, som giver dig de bedste forudsætninger for at bestå teoriprøven i første forsøg.

Husk på, at det også er dit ansvar, at du er så velforberedt til såvel teori- som køreprøve!

Det er meget vigtigt, at man møder op til samtlige teorilektioner, da disse skal gennemføres for at man kan indstilles til teori- og køreprøve. Går man glip af en teoriaften skal den manglende teori hurtigst muligt gennemføres – og da dette vil kræve ekstra tid afsat fra kørelærerens side, vil dette kunne medføre yderligere omkostninger for teoriundervisning udenfor normal undervisningstid.
Dog har man, i henhold til loven, lov til at afholde 4 lektioners selvstudium (svarende til én typisk teoriaften). Det anbefales dog på det kraftigste, at man kun benytter sig af dette i nødstilfælde, da det alt andet lige giver en mere detaljeret og omfattende viden, at følge undervisningen i klassen.

Yderligere skal det bemærkes, at grundet forskudte holdstart (henholdsvis mandags- og torsdagshold med opstart ca. 1 måned forskudt), vil der i sidste del af undervisningsforløbet være mulighed for (efter aftale og afhængigt af frie pladser) at få genopfrisket teori på det andet teorihold uden at der skal betales ekstra.

 

Husk også, at der i køreskolen gælder et sæt retningslinier vedrørende kørsel, som skal sikre gensidig respekt for de indbyrdes aftaler mellem dig og din kørelærer.
Her kan du se køreskolens retningslinier.

Betaling

Betaling af lovpakken deles normalt op i 2 rater;
– første rate forfalder til betaling i starten af undervisningsforløbet
– sidste rate forfalder til betaling ved slutningen af teoriforløbet

Betaling sker ved bankoverførsel, og bedes altid anført med respektivt fakturanummer.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kørelæreren.