Du må starte 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år.
Du kan tidligst komme til køreprøve den dag du fylder 17 år.

Du kan læse mere om ledsagerordningen her: Kørekort til 17-årige (Ledsagerordningen) – SikkerTrafik.dk

Det er meget individuelt hvor lang tid du skal bruge, men oftest vil et normalt forløb tage ca. 3-4 måneder.
Der kan også i perioder være længere ventetid på prøver end normalt, som i værste fald kan forlænge forløbet.

Køreskolen afholder teoriundervisning mandage og torsdage, begge dage kl. 17.30.

Hvis du tilmelder dig et mandagshold, så er der teoriundervisning hver mandag kl. 17.30.

Tilsvarende er der teoriundervisning hver torsdag kl. 17.30, hvis du har tilmeldt dig et torsdagshold.

Der er oftest mulighed for at komme til ekstra teoriundervisning (uden ekstra beregning), når du er ca. halvvejs igennem dit teoriforløb.

Det er muligt at tage en teoriaften (4 lektioner) som selvstudium.

Men det betyder dog også, at hvis du udebliver fra flere teoriaftener, så må du afvente at næste hold når dertil i forløbet, hvor du er nået til, og så kan du fortsætte herfra. Det betyder dog normalvis, at dit forløb bliver udskudt med i hvert fald 1 måned.
Så det er vigtigt, at du gør alt hvad du kan for at møde til samtlige teorilektioner, og kun benytter muligheden for selvstudium i nødstilfælde, fx ved sygdom eller lignende.

Første køretime starter og slutter ved køreskolen.

Øvrige køretimer aftales fra gang til gang, men typisk enten køreskolen, din skole eller arbejdsplads, eller tilsvarende.
Køretimer kan normalt ikke starte og slutte på privatadresser på grund af planlægning for kørelæreren, men ofte kan vi finde et sted tæt på (indenfor Odense).

Køretimerne afvikles normalt hverdage i tidsrummet mellem 8.15 og 16.45.

Køretimerne aftales med dig, så vi forsøger at finde en tid som passer bedst ind i dit program også. Der må dog forventes, at der kan forekomme lidt fravær i forløbet, selvom køreskolen forsøger at være så fleksibel som overhovedet muligt.

Loven foreskriver dog også, at kørelektioner skal afvikles på skiftende tider/under varierende trafikale forhold, hvilket betyder at det ikke kan lade sig gøre at køre samtlige køretimer eftermiddage efter skole/arbejde.
Det vil næsten altid også ende med at kræve ekstra kørelektioner, hvis for meget kørsel ligger i myldretiden, da meget tid i kø vil resultere i for lidt tid til at øve de lovpligtige manøvrer.

  • Kørelektioner efter kl 17.00 i hverdagene (udover mørkekørsel, eller hvis udbudt af kørelæreren) tillægges et gebyr på 200,- pr lektion.
  • Kørelektioner i weekenden (udover udbudt af kørelæreren) tillægges et gebyr på 400,- pr lektion


(kørelektioner udenfor standardtidspunkter er stadig begrænset af kørelærerens respektive muligheder for at lægge kørsel på disse tidspunkter, blandt andet afhængigt af teoriundervisning og øvrig kørsel)

Som udgangspunkt afregnes betaling for lovpakken over 2 rater.

1. rate betales i begyndelsen af forløbet, typisk lige omkring manøvrebane.

2. rate betales i slutningen af forløbet, typisk lige omkring køreteknisk anlæg.

Alternativer: Det er muligt at dele betalingen op i mere end de normale 2 rater. Dette aftales med køreskolen så tidligt i forløbet som muligt. Eneste krav er, at alt er afregnet før afvikling af køreprøven.

Betaling for eventuelle ekstra kørelektioner afregnes altid inden køreprøven.
Alt skal være afregnet mellem elev og køreskolen for at kunne komme til køreprøven.

Alle, der skal erhverve kørekortet for første gang, skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Det må højest være ét år gammelt.

Køreskolen kan være behjælpelig med at finde et færdselsrelateret førstehjælpskursus, blandt andet gennem et super samarbejde gennem flere år med CorHelp.

Lægeattesten skal bruges, når du skal have godkendt din ansøgning om kørekort.

Lægeattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel ved indlevering af ansøgningen hos Borgerservice.

Du kan dog sagtens få lavet lægeattesten inden du starter, selvom det absolut ikke er et krav.

Prisen på lægeattest varierer fra læge til læge, men ligger typisk omkring 600 kr.

Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, at du medbringer noget til teoriundervisningen.

Men hvis du husker bedre med noter, så er du velkommen til at tage computer eller notathæfte med.

Du er også velkommen til at medbringe lidt forfriskninger til undervisningen.
Køreskolen har dog lidt godt til ganen i form af sodavand (1. gratis pr. teoriaften), kaffe, te, varm kakao, vand, müslibar og popcorn – det må jo godt være hyggeligt at tage kørekort.

Normalt skal du blot møde op ved køreskolen på det aftalte tidspunkt de dage, hvor du skal på henholdsvis manøvrebane (kravlegård) og køreteknisk anlæg (glatbane) – så sørger køreskolen for at transportere dig til og fra banerne.

Til den praktiske køreprøve skal du køre i skolevognen.
Det er med andre ord den selvsamme bil, som du kører dine køretimer i, og som du derfor kender rigtig godt.