KØRESKOLENS RETNINGSLINJER VEDRØRENDE KØRSEL

Da både din og kørelærerens tid er vigtig, gælder der nogle særlige retningslinjer for at sikre gensidig respekt for vores indbyrdes aftaler.

Derfor gør følgende sig gældende, hvor besked enten gives ved telefonisk opkald eller på sms (kørelærer bekræfter modtagelse af sms ved at svare retur).
Øvrige kommunikationsformer er kun gyldige ved forudindgået aftale;


FORSINKELSE

Giv besked hurtigst muligt* til kørelæreren!


AFLYSNING

Giv besked i god tid til kørelæreren!
Aflysning skal ske mindst 2 timer før aftalt/planlagt starttidspunkt for kørsel.**
Overholdes aflysningsfristen ikke, afregnes for 1 kørelektion á 600 kr.


UDEBLIVELSE

Udeblivelse fra aftalt kørsel uden at have givet besked til kørelæreren rettidigt*, afregnes fuld pris for det samlede antal planlagte lektioner á 600 kr pr lektion (minimum 1 lektion)

*= hurtigst muligt/rettidigt vil normalt være INDEN aftalt/planlagt starttidspunkt for kørsel, dog ikke senere end 5 minutter efter aftalt/planlagt starttidspunkt

** = der er naturligvis forståelse for, at der kan opstå ekstraordinære situationer.

Køreskolen tager selvfølgelig også ansvar for at sikre, at din tid og vores aftaler respekteres – derfor er køreskolen ligeledes parat til at kompensere for situationer, hvor det er kørelæreren, der foretager aflysning mindre end 2 timer før kørsel/udeblivelse.


Disse retningslinjer er ligeledes slået op i køreskolens teorilokale.

Husk, de tider du ikke møder op til, kunne have været benyttet af en anden elev. Lad os respektere hinandens tid og vores indbyrdes aftaler