PERSONDATAPOLITIK

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Ved tilmelding til køreundervisning hos Bønnelands Køreskole har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, Adresse, Mobilnummer, E-mail, samt Cpr.nr
(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekortforløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart Ansøgning om Kørekort (P23), som Bønnelands Køreskole bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk. Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Bønnelands Køreskole må benytte dit cpr.nr. til det nævnte formål).

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig. Dine personoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart uden dit samtykke.

Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden www.bønneland.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke i forbindelse med udfyldelse af tilmeldingsformular, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Administrationen for Bønnelands Køreskole og din kørelærer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.bønneland.dk er Bønnelands Køreskole. Det er køreskolen selv, der vedligeholder hjemmesiden, og er dermed den eneste, der har adgang til de indsamlede data.

De indsamlede oplysninger opbevares sikret og fortroligt.
Oplysninger afgivet til www.bønneland.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Som registreret hos Bønnelands Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Bønnelands Køreskole via e-mail bonnelands@hotmail.com

Elektronisk henvendelse
Ved tilmelding på www.bønneland.dk giver du samtidig samtykke til, at Bønnelands Køreskole må kontakte dig via e-mail, telefon, SMS, eller Messenger.
Henvendelse kan bestå i:
– Kommunikation om køretider og andre ydelser
– Udsendelse af fakturaer
– Rykker skrivelser ved manglende betaling
– Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks påmindelser

Fotosamtykke sociale medier
Ved bestået køreprøve, tilbydes der at blive taget et foto, som lægges på de sociale medier (køreskolens Instagram- og Facebook-profil). Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Bønnelands Køreskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet fra de sociale medier igen.

Sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed for og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevarer disse.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til bonnelands@hotmail.com